Ecosysteem

De ervaring van de diverse teamleden geeft Spinwaves Lab een rijke bodem. Het ecosysteem waar Spinwaves Lab onderdeel van uitmaakt garandeert het potentieel van de reikwijdte aan van de innovaties die ontwikkeld gaan worden. Spinwaves Lab stopt niet bij de grens van de sector, of de grens van ons land. Spinwaves Lab is verbonden aan Spinwaves (sinds 2016) waar de verbinding van Biomimicry en Theory U is ontstaan. 

Financiering voor Spinwaves Lab is mede mogelijk gemaakt door Topsector Energie, het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Een actie-onderzoeksplatform  op het snijvlak van wetenschap, bewustzijn en diepgaande sociale en organisatorische verandering. In de afgelopen twee decennia heeft Presencing Institute Theory U ontwikkeld als een verander model en een reeks methodologieën die door duizenden organisaties en gemeenschappen over de hele wereld zijn gebruikt om onze meest urgente mondiale uitdagingen aan te pakken: klimaatverandering, voedselsystemen, ongelijkheid en uitsluiting, financiën, gezondheidszorg en onderwijs

Spinwaves Lab is een ‘zus’ van de Oogst van Morgen, het innovatielab gericht op de landbouw, waar Simoon Fransen mede founder van was,  samen met Dieter van de Broeck van Commonland.

Beide labs richten zich op systeemverandering en beide transities hebben elkaar hard nodig. Vandaar dat we alert zijn op waar we elkaar kunnen benutten en versterken.

Een andere verbinding met Spinwaves Lab is het leiderschapstraject Baanbrekers in de Bouw. Aan dit traject hebben tussen 2008 en 2019 ruim vijfhonderd professionals uit de bouw deelgenomen. Een aantal van hen zet nu de stap om als ervaringsdeskundige in Spinwaves Lab deel te nemen.
www.baanbrekersindebouw.nl

De Gideon’s Tribe is een nieuw netwerk van ruim 500 professionals uit de bouw- en vastgoed die zich als doel hebben gesteld de bouwsector te willen veranderen om de klimaatdoelstellingen te gaan behalen.  https://www.gideonstribe.nl/

 

Het programma van de Topsector Energie ondersteunt de sleutelfunctionaris in de energietransitie van de gebouwde omgeving, de Webber.  https://www.topsectorenergie.nl/human-capital-agenda/webber-community

Our vision is a creative society thriving in balance with the planet. 

We partner across sectors, emerging networks, and the tech community, to discover, test and co-create ideas and solutions that seek to accelerate positive systemic change.  https://www.sevenvortex.com

Sutra is a relational learning platform that helps individuals and organizations organize content, conversations, and community in one place.  Their mission is to create a global eco-system of relational spaces that invite presence, meaningful connection, and shared understanding.  Today, Sutra has supported over 30,000 people participating in group learning experiences online.