Theory U & Biomimicry

“What you will come out with is a sense of self and a sense of capability, and an understanding of the system that you could have never reached by any other means. And this I really know from my own personal experience. I owe this to my children and my children’s children. Because I cannot be found one thing when they turn to me and they say: Why didn’t you do something when it was at your fingertips to be able to do?” – Marian Goodman

Spinwaves Lab hanteert Theory U als ‘route’. Dit is een model dat helpt bij het oplossen van complexe vraagstukken door middel van het loskomen van traditionele denkpatronen. Een praktisch framework met technieken die samen systeemverandering bewerkstelligen. Wat Theory U onderscheidt van andere verandermodellen is de component ‘bewustzijn’. Het verschil wordt niet zozeer gemaakt door ‘wat’ je doet maar door ‘hoe’ je dat doet, de bron van waaruit je handelt en het bewustzijn op intentie daarbij. We volgen daarbij letterlijk de beweging van de letter U. Eerst ga je de diepte in en maak je een innerlijke reis, om vervolgens met de opgedane inzichten stap voor stap over te gaan tot gerichte actie. Dit proces kent vijf bewegingen die in Spinwaves Lab de structuur van het programma vormen: Co-initiatie, Co-sensing, Co-presencing, Co-creatie en tot slot Co-evolving.  

Deelnemers aan het lab allereerst onderzoeken wat er in het systeem speelt door te vertragen. Samen gaan we op leerreizen, doen workshops en gaan in diepgaand gesprek met veel verschillende mensen. Pas daarna gaan we aan de slag met de focus op wat echt nodig is. Samen bedenken we realistische ideeën en oplossingen, die deelnemers vervolgens in het veld testen en uitwerken. Deze concepten noemen we prototypes. Prototypes die 100% duurzaam zijn en bijdragen aan het leven op aarde.

Biomimicry biedt voor het ontwerpen het juiste instrumentarium en vormt daarmee de tweede pijler van Spinwaves Lab. Biomimicry is de kunst en de wetenschap die strategieën uit de natuur bestudeert, als inspiratie gebruikt en na volgt om problemen in onze menselijke maatschappij van een antwoord te voorzien. De natuur heeft in 3,8 miljard jaar een rijke database opgebouwd over duurzame systemen en concepten. Daar waar Theorie U wordt ingezet als proces, werken we met de natuur als ‘mentor’.kno

Dit filmpje met Otto Scharmer geeft je meer informatie over de achtergronden en toepassing van Theory U.

Dit filmpje met de founding mother Janine Benuys geeft meer informatie over de achtergronden en toepassing van Biomimicry.